Reklamacje

 

 Warunki reklamacji

 

1. W sytuacji gdy zakupiony towar posiada wadę i ujawni się ona w ciągu 2 lat od dostarczenia go, Klient ma prawo żądać obniżenia ceny, wymiany towaru na  wolny od wad, usunięcia wady lub może odstąpić od umowy.

2. Klient powinien zgłosić wadę towaru najpóźniej w ciągu roku od jej ujawnienia.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres : Grzegorz Trojanowicz, ul.Lipowa 15 D, 83-050 Buszkowy wraz z dokładnym opisem towaru i wyjaśnieniem powodu składania reklamacji.

4. Zgłoszenie powinno zawierać dokładne dane i adres kupującego, datę zakupu, oraz cenę towaru i sposób dostawy.

5. Formularz reklamacji znajduje się poniżej.

6. Klient wysyła towar na swój koszt który zostanie zwrócony jedynie w przypadku uznania zasadności reklamacji.O sposobie dostawy wymienionego lub naprawionego towaru decyduje Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl.W sytuacji nieuznania wniosku o reklamację, towar zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.

7. Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl  ustosunkuje się do wniosku o reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania, w przeciwnym wypadku przyjmuje się że reklamacja została uznana za zasadną.

8. Odsyłając przedmiot w ramach reklamacji, Klient ma obowiązek odpowiednio go zabezpieczyć.

9. Nie odbieramy żadnych przesyłek za pobraniem

10. Jako konsument możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, możesz złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Podaj przy tym nasz adres poczty elektronicznej: sklep@figurki-wwe.pl

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl